Visie

Actief
Talent is een organisatie die ondersteun en hulp biedt aan mensen in de
gemeente Renkum bij problemen op verschillende leefgebieden en biedt een
veilige en gastvrije omgeving om het leven te delen. Dit doen we door
activering, samen eten & ontmoeten, ambulante begeleiding en begeleid
wonen.

Missie 

Wij gaan voor betrokken zorg en ondersteuning op alle leefgebieden in de eigen woonomgeving in de gemeente Renkum.  

Visie

Actief talent staat voor het bieden van hoop, perspectief en herstel. We sluiten aan bij ieders unieke verhaal en leefwereld. We geloven dat elk mens talent heeft en dragen daaraan bij door gepaste nabijheid en positieve betrokkenheid te bieden in een gastvrije omgeving.  

Identiteit

Onze motivatie en inspiratie is om de liefde van Christus door ons handelen zichtbaar te maken. De hulp die geboden wordt is algemeen in die zin dat iedere persoon, ongeacht zijn levensovertuiging, een beroep op de hulp van Actief Talent kan doen. De levensovertuiging van iedere hulpvrager wordt ten volle gerespecteerd. 

Kernwaarden 

Nabij & betrokken
Vanuit een houding van presentie zijn we nabij en betrokken bij de cliënt. Dit
betekent dat we bereikbaar zijn, actief luisteren en pro-actief handelen in het
oplossen van actuele problemen. We zijn betrokken op alle facetten van het
leven en bieden de cliënt een relatie met kaders waarbinnen hij zich kan
ontwikkelen.  

Gastvrijheid 
Wij willen mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn, wij ons open en behulpzaam opstellen en dat we open staan voor feedback. Daarnaast proberen we net dat stapje extra te zetten om verschil te maken in welk contact dan ook. Een bijzondere vorm van gastvrijheid vormen onze woonprojecten met hoofdbewoners.