Home page - Header

Uitsluitselcriteria

Wat betreft de uitsluitselcriteria hanteert Actief Talent geen harde richtlijn of uitsluiting op basis van indicatie aan de voorkant. De praktijk leert dat er een heel aantal mensen zijn die weinig aansluiting vinden bij reguliere zorginstellingen een plek vinden bij Actief Talent. Dit betekent dat we per persoon bekijken welke criteria we hanteren voor het wel of niet aannemen van een persoon als cliënt. Dit doen we op basis van onze eigen mogelijkheden en kijkend naar de mens als geheel (lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk). Zo gaan we na of we de zorg kunnen bieden die nodig is voor de cliënt op dat moment. Daarbij geven de onderstaande criteria een indicatie voor mogelijke uitsluiting.

Wanneer er is sprake is van:

  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Acute psychose
  • Intensieve verpleging of verzorging
  • Geringe motivatie

gaan we over tot het overwegen van mogelijk uitsluiting.

Scroll naar boven