ANBI gegevens

Stichting Talent
KvK-nummer: 09143287
RSIN: 815043314

Contactadres:
Ginkelseweg 2
6866 DZ Heelsum

Contactpersoon:
Jaap van Meerveld
06 – 47464513

Stichting Talent heeft ten doel:
Het initiëren en verzorgen van projecten op het terrein van zorg, welzijn, educatie en maatschappij.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuursleden:
Ton van Bergeijk, voorzitter
Martin van de Bovenkamp, penningmeester
Daan Molenaar, secretaris

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.