Ambulante begeleiding

Wij ondersteunen mensen die in hun eigen huis wonen bij problemen op verschillende leefgebieden. Die problemen ervaar je bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. We bieden persoonlijke en betrokken begeleiding door één of meerdere begeleiders. Ambulante begeleiding kan je helpen wanneer je wel zelfstandig kan wonen en ook wat ondersteuning kan gebruiken.

Werkwijze begeleiden

Benaderingswijze
Bij Actief Talent geloven we dat relatie de sleutel is waardoor mensen tot hun recht komen. Relaties binnen het netwerk van de cliënt, de relatie met de begeleider en de relatie tot zichzelf. Daarbinnen zijn zelfstandigheid, bekwaamheid en betekenis hebben belangrijke begrippen. Dat betekent dat we als begeleiders niet alleen een professioneel en formeel contact aan gaan. We brengen onszelf, en daarbij de relatie met de cliënt, in als middel om te komen tot herstel. Dit doen we door de principes van de presentiebenadering. De focus ligt op presentie, er zijn, relatie, zodat de menselijke waardigheid de belangrijkste drijfveer en waarde is. Dat doen we ook door krachtgericht te werken. Voor ons is krachtgericht werken in de kern het aansluiten bij de talenten van de cliënt. We geloven dat elk mens in staat is om binnen hun mogelijkheden te groeien en te veranderen.

Methodieken
Als begeleiders geven we sturing aan het proces van de cliënt en sluiten aan bij de leef- en belevingswereld. Dat doen we op maat en daarbij maken we gebruik van onderstaande methodes. We stellen met elke cliënt een begeleidingsplan op maat op en dragen zorg voor de uitvoering van dit plan. We werken met en vanuit:

  • Oplossingsgericht werken
  • Wraparound Care-model
  • Outreachen werken